סדנאות, עדכונים ובלוג פתוח לדיאלוג

הגעת הערכות

הגעת הערכות

בוקר מרגש במיוחד עבר עלינו, משאית דואר ישראל גדולה ואדומה הביאה אלינו את ערכות “בשביל חייך” שאותן דימיינו ועליהן עבדנו במשך חודשים רבים. לא בזבזנו

המשך קריאה >
נגישות
error: תוכן זה מוגן על ידי זכויות יוצרים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר- כל חלק שהוא מן החומר שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מיוצרות האתר.

ערכת הקלפים "בשביל חייך" עדיין לא זמינה לרכישה.
ניתן ליצור איתנו קשר לפרטים נוספים